img

قطعات یدکی هیدروکن

دنده پینیون

دنده_پینیون_هیدروکن

دنده پینیون هیدروکن

پینیون محوری است که به گاردان ارتباط دارد، سر آن دارای دنده‌های مارپیچ مخروطی بوده و همان‌طور که از انتهایش حرکت دروانی گاردان را دریافت  می‌کند، از قسمت دنده مارپیچی خود نیز، این حرکت را به کرانویل منتقل می‌کند.

کاربرد دنده پینیون در هیدروکن

در هیدروکن، دنده پینیون نیروی دورانی را از شفت پینیون دریافت کرده و با ایجاد تغییر راستای 90 درجه ای

در عین انتقال این نیرو به شفت اصلی باعث چرخش شفت اصلی در جهت محور عمودی میگردد.

روانکاری دنده پینیون

دنده پینیون و کرانویل و بوش های هیدروکن به روش غرقابی روغن کاری میشود، پس از خاموش کردن هیدروکن باید میزان روغن در دنده پینیون بررسی شود.

ساختار کرانویل و پینیون

 دلیل استفاده از حالت دنده‌های مارپیچ در کرانویل و پینیون، در عین مخروطی بودن آن‌ها این است که درگیری در این دنده‌ها به خاطر حالت مارپیچی آن‌ها و داشتن طول دنده بالاتر، بیش‌تر است و به همین خاطر برای انتقال نیروی زیاد و گشتاور بالایی که گاردان به آن‌ها می‌رساند مناسب‌تر هستند و کاهش صدای درگیری دنده‌ها را نیز به وجود می‌آورد.

به دنده کرانویل و پینیون ، دنده مارپیچی و مخروطی نیز گفته میشود.

نسبت دنده‌های کرانویل و پینیون

هر چقدر تعداد دنده‌های کرانویل بیش‌تر باشد مفهوم قدرتی بودن گیربکس را دارد و هر چقدر کمتر باشد مفهوم سرعتی


pinion crown wheel